Ngày đăng 24/10/2015 | 03:33 PM

Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Đề án 1961

Lượt xem: 212  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Đề án 1961

Để báo cáo đánh giá 5 năm triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” (gọi tắt là Đề án 1961), sáng 24/10/2015 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Đề án 1961 và đề ra giải pháp hoàn thành các mục tiêu của Đề án. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự và phát biểu với Hội nghị.       

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về dự và chủ trì Hội nghị. Các thành phần tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam; đại diện lãnh đạo một số Bộ - ngành Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1961; đại diện một số Sở Xây dựng, Sở Nội vụ trên địa bàn cả nước; đại diện các Cục, Vụ, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội nghề nghiệp vv... cùng các chuyên gia và Lãnh đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC). Ngoài ra còn đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí cũng có mặt tham dự và đưa tin về Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của quá trình đô thị hóa là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đô thị. Với tầm quan trọng đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn luôn quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý đô thị các cấp. Đề án 1961 là đề án đầu tiên thuộc loại này.  Đề án đã được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngay từ giai đoạn hình thành và thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đã trực tiếp ký Quyết định ban hành.

Thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1961, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng - đơn vị được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án - đã trình bày Báo cáo Đánh giá 5 năm triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 1961/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bản Báo cáo khẳng định: Đề án 1961 ra đời đã đáp ứng kịp thời tính cấp thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn nắm vững hệ thống quy định pháp luật, yêu cầu quản lý xây dựng, quản lý hành chính đô thị, năng động và hội nhập, đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và quản lý đô thị theo Định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050.

Các kết quả đạt được của Đề án 1961 là rất đáng ghi nhận: đến tháng 10/2015 có 8 bộ chương trình, 6 bộ tài liệu đã được ban hành và đưa vào sử dụng; gần 50% công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình của Đề án 1961 đã phát huy được năng lực và kiến thức sau khóa học, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng về tổng thể chưa đạt được mục tiêu và một số tiêu chí của Đề án như: Chưa hoàn thành mục tiêu 100% công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị; Các bộ tài liệu đào tạo còn chậm ban hành; Chưa hoàn thành việc bồi dưỡng giảng viên nguồn và chuyển giao chương trình, tài liệu của đối tượng 4;5;8 cho địa phương tự tổ chức đào tạo.

Căn cứ kết quả thực hiện Đề án và yêu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Cho phép kéo dài thực hiện Đề án đến hết năm 2018; Cho phép mở rộng đối tượng đào tạo của Đề án đến các cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các vị trí chức danh của các nhóm đối tượng, đến công chức lãnh đạo chuyên môn về lĩnh vực quản lý xây dựng thuộc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên Môi trường; Công Thương vv... Mặt khác, bản Báo cáo cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nội dung các nhiệm vụ thực hiện trong thời gian 2016 - 2018 và kinh phí thực hiện cho giai đoạn này vv...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Đề án 1961. Theo đó, 5 năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của Đề án 1961 đối với việc nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp, Bộ Xây dựng cũng như các Bộ-ngành có liên quan, các địa phương đã hết sức nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án. Kết quả là, đến nay, hầu hết các bộ chương trình - tài liệu đã được ban hành và đưa vào sử dụng; gần 10.000 học viên (bằng khoảng 50% số công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp trên phạm vi cả nước) được đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình của Đề án vv...

Tại Hội nghị này, các đại biểu tham dự cũng phân tích và chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc chưa hoàn thành các mục tiêu của Đề án; phân tích, đánh giá những bất cập trong quá trình thực hiện Đề án, từ đó kiến nghị Chính phủ: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến hết 2020 và coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên; Cho phép mở rộng đối tượng đào tạo của Đề án; Cho phép và chỉ đạo lồng ghép Đề án 1961 với Đề án 165 (Đề  án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước); Chỉ đạo các Bộ - ngành hữu quan sớm xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Xây dựng; Sớm phê duyệt và bảo đảm kinh phí cũng như cơ sở vật chất thực hiện Đề án cho giai đoạn tiếp theo  vv..

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, sau khi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như các kết quả đáng khích lệ mà Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các Bộ-ngành, địa phương đã đạt được trong 5 năm thực hiện Đề án 1961 vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nêu ra những nhiệm vụ, những bất cập mà Bộ Xây dựng cần nỗ lực thực hiện và khắc phục như: Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành mục tiêu 100% công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp trong cả nước được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và đô thị; Khẩn trương khắc phục những hạn chế, nhất là những bất cập về chương trình và tài liệu theo hướng tận dụng lợi thế của người đi sau, với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy trọng tâm là đào tạo trong nước kết hợp với tham quan và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài vv...

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của bản Báo cáo đã nêu và các đại biểu tại Hội nghị về việc mở rộng đối tượng đào tạo của Đề án và kéo dài thời gian thực hiện Đề án. Phó Thủ tướng chỉ đạo phải coi công tác Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp là một nhiệm vụ thường xuyên./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 212  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207