Ngày đăng 22/10/2015 | 03:30 PM

Gần 10.000 học viên được bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Lượt xem: 192  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Gần 10.000 học viên được bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

(Xây dựng) - Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1961/NĐ-CP về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015”.

Đề án ra đời mang một ý nghĩa lớn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết phải xây dưng đội ngũ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn nắm vững hệ thống quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đô thị Việt Nam. Sau gần 5 năm triển khai, Đề án đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của nước ta.

Đề án 1961 có phạm vi điều chỉnh rộng với đối tượng từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến công chức quản lý địa chính xây dựng đô thị tại phường, xã. Khối lượng kiến thức, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với các nhóm đối tượng của Đề án theo vị trí việc làm là rất lớn, yêu cầu chi tiết, thiết thực, sát với thực tế và thường xuyên phải cập nhật kiến thức phù hợp với các quy định mới của pháp luật về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu công phu với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng được giao chủ trì phối với với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Xây dựng để xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy và học có chất lượng. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Xây dựng hoàn thiện thể chế, dự toán kinh phí thực hiện Đề án. Đến nay, Học viện đã triển khai thực hiện được 142 khóa đào tạo, bồi dưỡng trên khắp cả nước với sự tham gia của 9.316 học viên. Phần lớn các học viên tham dự khóa học đánh giá cao về tính hữu ích, thực tiễn cao của khóa học và đã giúp ích rất nhiều cho học viên trong quá trình công tác ở địa phương.

Tính đến tháng 10/2015 có 8 bộ chương trình, 6 bộ tài liệu đã được ban hành và đưa vào sử dụng; đội ngũ giảng viên của Đề án đã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức và phương pháp giảng dạy các chương trình này; gần 50% công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình của Đề án đã phát huy được năng lực và kiến thức sau khóa học, phục vụ tại địa phương.

                                                                             Hồng Quang

  Nguồn: Báo XD điện tử ngày 22/10/2015

Lượt xem: 192  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207