Ngày đăng 25/09/2015 | 03:02 PM

Khai giảng Lớp đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Lượt xem: 247  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Khai giảng Lớp đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Sáng ngày 25/9/2015 tại Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (AMC) đã diễn ra Lễ khai giảng Lớp đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cho các cán bộ đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng với sự tham dự của hơn 40 học viên là các cán bộ cấp trưởng phòng và tương đương đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Phát biểu khai giảng Lớp đào tạo bồi dưỡng, Giám đốc Học viện AMC Trần Hữu Hà khẳng định việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là cần thiết và thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xử lý công việc của cán bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đã được Bộ Xây dựng hết sức quan tâm, nhằm triển khai các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước, Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức, và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-BXD.

Trong thời gian dự lớp đào tạo, bồi dưỡng, các học viên tham dự sẽ được cập nhật kiến thức quản lý, đào tạo kỹ năng thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ cấp phòng trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Nội dung đào tạo bồi dưỡng sẽ bao gồm: Năng lực quản lý cho lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch; Kỹ năng đánh giá, động viên, khuyến khích nhân viên; Kỹ năng làm việc với cấp trên và giải quyết xung đột. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo phương pháp học tập tích cực, kết hợp thuyết giảng và thảo luận theo tổ, nhóm.

Thời gian đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng sẽ diễn ra trong 8 buổi, do Học viện AMC và Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội phối hợp tổ chức./.      

                                                                             Minh Tuấn
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ XD ngày 25/9/2015

Lượt xem: 247  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207