Ngày đăng 25/09/2015 | 03:00 PM

AMC tổ chức đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ viên chức Bộ Xây dựng

Lượt xem: 252  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC tổ chức đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ viên chức Bộ Xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 25/9/2015, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai giảng khóa Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ các đơn vị Bộ Xây dựng .

Tham dự lễ khai giảng có TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện cùng hơn 40 học viên là Trưởng/phó các đơn vị trực thuộc các Cục, Vụ chức năng, các Ban quản lý, các cơ quan báo chí Bộ Xây dựng.

Trong thời gian khóa học (18/9/2015 đến 26/9/2015), học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi một cách có hệ thống cả về lý luận và thực tiễn các vấn đề/chuyên đề: Năng lực quản lý của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch ở cấp phòng; Kỹ năng đánh giá, động viên và khuyến khích nhân viên của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng làm việc với cấp trên và giải quyết xung đột.

Trực tiếp giảng dạy, trao đổi và hướng dẫn thảo luận trên lớp là các giảng viên, các chuyên gia đầu ngành vừa tinh thông về lý luận, vừa am tường về thực tế trong từng lĩnh vực. Trong thời gian trên lớp, giảng viên sẽ kết hợp chặt chẽ giữa truyền đạt kiến thức với trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận/giải quyết các tình huống thực tiễn với học viên. Đặc biệt, các giảng viên sẽ tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, phát triển tầm nhìn chiến lược, phát triển các mối quan hệ, kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch vv...

Với nội dung giảng dạy sát thực, phong phú, với các ví dụ/tình huống thực tế sinh động, khóa học sẽ góp phần nâng cao trình độ lý luận, khả năng thực tiễn của đội ngũ cán bộ cấp phòng ngành Xây dựng, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 252  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207