Ngày đăng 25/08/2015 | 02:55 PM

Tập huấn về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem: 223  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Tập huấn về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định 16và các văn bản hướng dẫn thi hành, sáng 25/8/2015 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện), Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến dự khai mạc Hội nghị có đại diện các bộ Tài chính, Xây dựng, đại diện Học viện cùng gần 200 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Văn Long cho biết, sau gần 9 năm thực hiện, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định 43) đã cho thấy, việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công; tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ công với chất lượng ngày càng cao, đồng thời, góp phần cải thiện từng bước thu nhập của người lao động tại các đơn vị sự nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định 43 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi: Các đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ một cách đầy đủ; Chưa thực sự khuyến khích các đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ ở mức cao hơn…Việc ban hành Nghị định 16 đã kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị định 16 điều chỉnh cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích các đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ ở mức cao.


Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mong muốn, trên cơ sở các kiến thức, kinh nghiệm và bài học thực tế lĩnh hội được từ khóa học này, khi trở về với công việc thường nhật, học viên khóa học có thể tham mưu, giúp lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trong ngành Xây dựng lộ trình tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo kế hoạch triển khai của Bộ Xây dựng.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày 25, 26/8/2015 với các nội dung chính như: Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Kế hoạch triển khai Nghị định 16/của đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Xây dựng./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 223  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207