Ngày đăng 17/07/2015 | 02:40 PM

Thứ trưởng Phạm Hồng Hà làm việc với Học viện AMC

Lượt xem: 232  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Thứ trưởng Phạm Hồng Hà làm việc với Học viện AMC

Ngày 17/7/2015 Thứ trưởng Phạm Hồng Hà cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng có buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” (viết tắt là Đề án 1961).


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: "Học viện AMC phải tập trung vào chức năng đào tạo, trong đó trọng tâm là xác định đối tượng đào tạo".

Đổi mới quy chế hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu mới

Thời gian qua, Học viện AMC tích cực triển khai mở rộng giảng dạy theo mô hình đào tạo do WB tài trợ, chú trọng phương pháp xử lý tình huống. Đồng thời sửa đổi bổ sung quy chế quản lý đào tạo phù hợp với tình hình phát triển của Học viện. Đề thi, kiểm tra được Học viện xây dựng theo xu hướng mở, suy luận. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Học viện đã thực hiện 1.833 tiết giảng dạy, chỉnh sửa các tài liệu của Đề án 1956, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2015, Học viện AMC gặp nhiều khó khăn do ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương cũng như nguồn vốn mà doanh nghiệp dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng bị thu hẹp...

Đối với việc thực hiện Đề án 1961, đến nay đã có 4 bộ tài liệu thuộc Đề án được Bộ Xây dựng thẩm định, nghiệm thu và ban hành, đó là bộ tài liệu dành cho 4 đối tượng 4, 5, 7, 8 thuộc Đề án. Ngoài ra, 2 tài liệu đã được nghiệm thu cơ sở, đang trình Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu (dành cho đối tượng 3, 6). Hai bộ tài liệu còn lại (dành cho đối tượng 1, 2) đang được hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu cơ sở. Đến nay, Học viện AMC đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về việc đào tạo 3 lớp giảng viên nguồn cho các địa phương, dự kiến các lớp này sẽ được mở ở cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015.

Đề án 1961 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 nhằm mục tiêu đến năm 2015, 100% công chức lãnh đạo đương nhiệm, công chức đô thị các cấp thuộc 750 đô thị trên cả nước được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Trong đó, Bộ chương trình tài liệu là một trong những nội dung quan trọng nhất, mang yếu tố quyết định thành công của Đề án. Nội dung Bộ chương trình tập trung vào 6 lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn, quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và vấn đề các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu, quản lý đô thị, bảo tồn di sản đô thị, quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản, tài chính xây dựng đô thị.

Tuy nhiên đến nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tiến độ thực hiện Đề án còn chậm. Đánh giá về tiến độ triển khai Đề án này, ông Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết: Hiện nay, tiến độ triển khai Đề án 1961 chưa được như kỳ vọng. Học viện vẫn chủ yếu xoay quanh đề xuất về chương trình tài liệu". Theo ông Hòa, Học viện AMC cần phải đổi mới các quy chế hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Học viện AMC trong việc giúp Bộ Xây dựng hoàn thành những nhiệm vụ của mình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà yêu cầu Học viện AMC phải xây dựng kế hoạch ngắn hạn cũng như chiến lược phát triển dài hạn của Học viện. 

Thứ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu: "Giữa chức năng đào tạo và nghiên cứu, trước mắt Học viện AMC phải tập trung vào đào tạo. Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc xác định đối tượng đào tạo là then chốt, quyết định sự thành công của Học viện. Sau khi xác định được đối tượng đào tạo, Học viện cần xây dựng phương pháp, hình thức đào tạo cho phù hợp. Trong đó, cần chú trọng ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ đào tạo, nâng cao trình đội chuyên môn cán bộ của Bộ Xây dựng, của ngành Xây dựng".

Để nâng cao chất lượng Học viện AMC, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu lãnh đạo Học viện đặt ra nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng vị trí, từng chức danh cụ thể của Học viện. Bên cạnh đó, Thứ trưởng chỉ đạo Học viện AMC phải xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu tương xứng với tầm vóc của Học viện. "Số lượng cán bộ phải đủ, chất lượng và cơ cấu phải tổ chức phải đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng" - Thứ trưởng Phạm Hồng Hà nói về yêu cầu trong xây dựng, tổ chức bộ máy nhân sự của Học viện AMC.

Đối với Đề án 1961, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà yêu cầu Học viện AMC phải tổng hợp báo cáo, đánh giá toàn diện về việc thực hiện triển khai, đồng thời chỉ đạo: "Chỉ trừ hoạt động thẩm định phê duyệt các Chương trình thuộc Đề án, còn lại các hoạt động khác thuộc Đề án 1961 đều tạm dừng, nhằm tập trung tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động sau 5 năm triển khai Đề án".

                                                                             Trần Đình Hà
Cổng TTĐT Bộ Xây dựng ngày 17/7/2015

Lượt xem: 232  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207