Ngày đăng 08/07/2015 | 02:10 PM

Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Xây dựng

Lượt xem: 218  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Xây dựng

Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Xây dựng đã được Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) triển khai sâu rộng trên khắp mọi miền đất nước. Với mong muốn hoàn thành tốt nhất các mục tiêu về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng đảm bảo cả về chất lượng và số lượng, sáng ngày 08/7/2015, “Hội thảo nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Xây dựng” đã được tổ chức thành công tại Học viện.

Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện phát biểu tại hội thảo

Tham gia buổi Hội thảo về phía đại biểu đến dự có ông Đặng Văn Long - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng, bà Trần Thị Lựu - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, cùng các ông Nguyễn Văn Thục, ông Phạm Xuân Điều, ông Bùi Đức Hưng nguyên là Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; về phía Học viện có ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc cùng đông đủ đại diện các phòng, khoa, viện, trung tâm thuộc Học viện.

Trình bày tại Hội thảo có 5 tham luận về các lĩnh vực như: Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo - Đề án 1961; kinh nghiệm công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo; xây dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập; phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực trạng và giải pháp.

Các tham luận đã nhận được sự đánh giá cao của đại biểu bởi tính thực tiễn, tính ứng dụng và là những kinh nghiệm quý báu để góp phần nâng cao năng lực đào tạo cán bộ, công chức ngành Xây dựng. Hầu hết các tham luận cùng các ý kiến của đại biểu tại Hội thảo đều cho rằng việc nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Xây dựng cần quan tâm đến các vấn đề sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ngành.

Thứ hai, xây dựng và thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; đổi mới, tổ chức thực hiện tốt chính sách ưu đãi khuyến khích người tài; đồng thời chăm lo, quan tâm tích cực đến đội ngũ cán bộ, công chức đang làm việc hiện nay; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

Thứ ba, đổi mới chương trình tài liệu, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo quán triệt đường lối, quan điểm đổi mới đất nước của Đảng; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức cũng như yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Xây dựng.

Thứ tư, đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách có trình độ cao, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức tâm huyết với nghề. Các cán bộ, giảng viên cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các dự án trong nước và ngoài nước, trong đó cán bộ giảng viên tham gia với vai trò nghiên cứu, xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu, chuyên gia thẩm định tài liệu.

Thứ năm, tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy và đặc biệt thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ  sáu, tham gia nghiên cứu xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Phát biểu tại Hội thảo Giám đốc Trần Hữu Hà nhấn mạnh để thực hiện được những vấn đề trên đòi hỏi tất cả cán bộ, giảng viên của Học viện cần quyết tâm cao, tâm huyết với nghề và phát huy hết khả năng của bản thân góp phần xây dựng Học viện trở thành một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 218  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207