Ngày đăng 01/08/2020 | 02:23 PM

AMC bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các cán bộ cấp phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Lượt xem: 380  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các cán bộ cấp phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nhằm bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, 01/8/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K9/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu khai giảng Khóa học

Tham dự Lễ Khai giảng khóa học có ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, ông Lê Quốc Hùng – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam cùng các cán bộ chủ chốt của Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam và hơn 40 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tại khu vực phía Nam./.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019, nội dung gồm 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 3 chuyên đề báo cáo. Thông qua chương trình này, học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nội dung khóa học bao gồm: Kỹ năng tham mưu; Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác vv... của lãnh đạo cấp phòng.

Khóa học này, là dịp để đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Ngành./.

PV
Lượt xem: 380  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207