Ngày đăng 28/07/2020 | 03:18 AM

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K8/2020

Lượt xem: 380  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K8/2020

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nhằm bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, ngày 17/7/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K8/2020.

IMG 9593
TS.  Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Khóa học

Tham dự Lễ Khai giảng khóa học có TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ học viên là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019, nội dung gồm 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 3 chuyên đề báo cáo. Thông qua chương trình này, học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện cho biết, các khóa học năm 2019, chương trình học được phân loại riêng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn trong quá trình giảng dạy, Học viện Hành chính quốc gia đã đề xuất với Bộ Nội vụ hợp nhất chương trình đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Nội dung khóa học bao gồm: Kỹ năng tham mưu; Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác vv... của lãnh đạo cấp phòng.

Để bảo đảm hiệu quả của Khóa học, TS. Nguyễn Anh Dũng đề nghị, học viên Khóa học cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để có thể áp dụng ngay vào công việc quản lý - điều hành tại cơ quan/đơn vị với hiệu quả cao nhất. Học viện sẽ tạo mọi điều kiện, lựa chọn giảng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu trong công tác quản lý, chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy nhằm đảm bảo tốt nhất cho khóa học.

IMG 9602

Toàn cảnh buổi khai giảng

Khóa học này, là dịp để đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Ngành./

      PV

Admin
Lượt xem: 380  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207