Ngày đăng 03/03/2020 | 04:36 PM

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Lượt xem: 828  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XIII); Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC), từ ngày 02/3/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội các chi bộ:

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2020 - 2022
PV
Lượt xem: 828  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207