Ngày đăng 18/05/2020 | 11:54 PM

AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1-2020

Lượt xem: 317  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, ngày 16/5/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1-2020” mở tại Học viện.

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, ngày 16/5/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1-2020” mở tại Học viện.


TS.  Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Khóa học

Tham dự Lễ Khai giảng khóa học có TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ học viên là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên.

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện cho biết, các khóa học năm 2019, chương trình học được phân loại riêng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn trong quá trình giảng dạy, Học viện Hành chính quốc gia đã đề xuất với Bộ Nội vụ hợp nhất chương trình đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Nội dung khóa học bao gồm: Kỹ năng tham mưu; Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác vv... của lãnh đạo cấp phòng.

Sau khóa học này, Học viện sẽ tiếp tục phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức thêm 02 khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng để đảm bảo đến hết năm 2020, 100% các công chức, viên chức đã được bổ nhiệm phải được bồi dưỡng theo quy định như chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Để bảo đảm hiệu quả của Khóa học, TS. Nguyễn Anh Dũng đề nghị, học viên Khóa học cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để có thể áp dụng ngay vào công việc quản lý - điều hành tại cơ quan/đơn vị với hiệu quả cao nhất.

Khóa học này, là dịp để lãnh đạo, quản lý cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Ngành./

PV
Lượt xem: 317  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207