Ngày đăng 25/01/2018 | 08:45 PM

AMC tổng kết công tác năm 2017 và đón nhận Cờ thi đua của Bộ Xây dựng

Lượt xem: 293  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Chiều 24/01/2018, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Ông Bùi Phạm Khánh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đón nhận cờ thi đua năm 2017 của Bộ Xây dựng

Tham dự Hội nghị có ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đại diện các Cục, Vụ, Viện (Bộ Xây dựng); đại diện một số Tổng Công ty, Sở Xây dựng, Hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, vv.. cùng đông đủ cán bộ giảng viên, giảng viên thỉnh giảng của Học viện. Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí cũng có mặt tham dự và đưa tin về Hội nghị.

Ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn ngân sách, nhất là ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng hạn chế. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các Cục, Vụ...chức năng, của các địa phương/đơn vị, cùng với sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ giảng viên Học viện, AMC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cụ thể:

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, Học viện đã triển khai được 276 lớp, với 15.347 học viên, so với kế hoạch đăng ký với Bộ vượt 31,4% về số lớp (276/210), 55,6% (15.347/9.860) về số học viên; so với kế hoạch phấn đấu của Học viện vượt 10,4% về số lớp (276/250).

Kết quả ĐTBD năm 2017

Số TT

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2017

Kế hoạch năm 2017

% so với kế hoạch

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

1

Số lớp

276

210

250

131,4

110,4

2

Số Học viên

15.347

9.860

 

155,6

 

- Đề án 1961: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức triển khai một cách rất quyết liệt nhằm đẩy nhanh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp trên phạm vi cả nước. Năm 2017, đã mở được 59 lớp, với 2401 học viên trên địa bàn cả nước. Công tác rà soát, chỉnh sửa tài liệu được chú trọng, đã hoàn thiện “Kế hoạch chỉnh sửa đề cương các chương trình đào tạo của Đề án 1961” để tổ chức viết và chỉnh sửa cho bộ tài liệu trình Bộ thẩm định và ban hành trong thời gian tới. Đặc biệt, đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1961 năm 2017 và kế hoạch triển khai Đề án năm 2018”. Để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, đối với những lớp dành cho các đối tượng 2, 3 của Đề án, Học viện đã chú trọng mời các chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia giảng dạy.

- Trong năm, trước những khó khăn trong việc mở lớp, đặc biệt là do quy định của Luật Xây dựng và Nghị định hướng dẫn, để được cấp chứng chỉ hành nghề không bắt buộc phải học qua các lớp Đào tạo bồi dưỡng đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng, nhưng với sự nỗ lực và các giải pháp về nhiều mặt, Học viện vẫn mở được 94 lớp bồi dưỡng đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng với 3.747 học viên.

- Năm 2017 là năm ngành Xây dựng có nhiều đổi mới trong quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... Thực hiện chương trình phổ biến và giáo dục pháp luật trong Xây dựng, để sớm hiện thực hóa các chế độ, chính sách đó, Học viện đã chủ động phối hợp với các Cục, Vụ ... có liên quan để biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức các đơn vị trong và ngoài Ngành trên phạm vi cả nước. Kết quả trong năm đã tổ chức được 72 lớp tập huấn với 5.672 học viên.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phần lớn các nhiệm vụ khoa học do Học viện triển khai đều đảm bảo về mặt chất lượng. Nhiều đề tài/dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, thực sự có những đóng góp mới về mặt khoa học. Các hội nghị hội thảo khoa học đều được tổ chức được nghiêm túc, có chất lượng. Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện là nền tảng vững chắc, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của AMC; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong năm, đã trình Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ phê duyệt, ký hợp đồng triển khai 19 đề tài/dự án, đề xuất Bộ Xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2018-2030.

Công tác hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực và có triển vọng phát triển bền vững. Trong năm, Học viện tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế đã triển khai 10 khóa đào tạo và 02 hội thảo nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn của ngành Xây dựng. So với năm 2016 tăng 20% (12/10 khóa đào tạo, Hội thảo). Đã cử 10 lượt cán bộ của Học viện tham gia các lớp Bồi dưỡng ở nước ngoài.

Để đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện luôn quan tâm đến đội ngũ giảng viên - lực lượng chủ chốt quyết định đến chất lượng và uy tín của Học viện. AMC đã có nhiều cơ chế khuyến khích nhằm động viên giảng viên tích cực giảng dạy, nghiên cứu khoa học; thường xuyên tổ chức trao đổi về chuyên môn, phương pháp giảng dạy cũng như kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ giảng viên; tạo điều kiện và cử giảng viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài; khuyến khích giảng viên đăng ký giảng dạy các chuyên đề mới và thực hiện các đề tài cấp Cơ sở và cấp Bộ.

Năm qua, Học viện đã triển khai và thực hiện tốt các chế độ chính sách về công tác cán bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách đối với lao động nữ…Hoạt động của các phòng, ban, các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo sát sao, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, giảng viên được duy trì ổn định và từng bước được cải thiện, với thu nhập bình quân đạt 6.820.000 đồng/người/tháng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, AMC đã trình Bộ phê duyệt Dự thảo Quyết định của Bộ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Học viện để thay thế Quyết định 998/QĐ-BXD; Xây dựng dự thảo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; Xây dựng kế hoạch về vị trí việc làm gắn với năng lực và sở trường cá nhân để thực hiện sau khi Bộ phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Học viện. Trong năm, đã tiếp nhận và ổn định nhân sự của Trường Trung cấp nghề FICO sáp nhập về Học viện;

Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2017, tập thể cán bộ, viên chức Học viện quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 theo kế hoạch đăng ký với Bộ là 210 lớp và 10.125 học viên với trọng tâm là các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức của Bộ; Các lớp theo chương trình Đề án 1961; Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho khối doanh nghiệp; Vv...Tập trung hoàn thiện bộ chương trình, biên soạn nâng cao chất lượng tài liệu của Đề án 1961 theo kế hoạch đề ra đồng thời hoàn thiện việc bổ sung, thay mới một số chương trình tài liệu của Học viện. Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường, đi sâu vào các Đề tài khoa học có tính ứng dụng cao; nâng cao chất lượng; đảm bảo tiến độ và hiệu quả các đề tài khoa học, dự án cấp Bộ và cấp Cơ sở. Triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển Học viện giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Học viện; Xây dựng, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sau khi Bộ phê duyệt Chức năng nhiệm vụ của Học viện. Bước đầu hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị. Tăng cường giao quyền tự chủ tài chính cho một số đơn vị. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; Thực hiện công tác chế độ chính sách về lương, thưởng, bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và điều kiện của Học viện.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong và ngoài Học viện đều nhất trí với Bản Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Học viện, đồng thời kiến nghị các giải pháp xúc tiến mở lớp; tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo; bổ sung, rà soát và hoàn thiện hệ thống chương trình - tài liệu; nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu của Học viện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2018.

Tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được năm 2017 của Học viện, ông Bùi Phạm Khánh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo:

(1) Đối với Học viện cần:

- Xây dựng chiến lược phát triển của Học viện trong bối cảnh mới để sớm tạo nên diện mạo mới trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng.

- Tích cực và chủ động tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng và mở rộng đối tượng đào tạo.

- Chú ý nâng cao đời sống cán bộ viên chức bằng cách nâng cao doanh thu từ việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật.

- Đảm bảo và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Học viện.

 (2) Đối với các Các Cục, Vụ chức năng của Bộ: Cần nghiên cứu phối hợp thực hiện/báo cáo Bộ về các kiến nghị/đề xuất của Học viện để Bộ xem xét phê duyệt

Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Cũng tại Hội nghị này, Học viện đã tổ chức đón nhận cờ thi đua của Bộ Xây dựng; Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng giai đoạn 2014-2016 cho 03 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 cá nhân; Công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 13 đơn vị, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở cho 24 cá nhân vv..../.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 293  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207