Ngày đăng 31/05/2019 | 04:12 PM

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019

Lượt xem: 283  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BXD ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Xây dựng, ngày 31/5/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019” mở tại Học viện.


TS.  Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Khóa học

Tham dự Lễ Khai giảng khóa học có bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ học viên là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện cho biết, khóa học dành cho đối tượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm nay có sự thay đổi so với những khóa học trước đây đó là các đối tượng học viên được chia làm 02 lớp: Một lớp dành cho các công chức giữ chức trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các tổ chức giúp Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; một lớp dành cho các viên chức giữ giữ chức trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Cả 02 lớp học đều được học vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế và sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị mà Bội Nội vụ đã ban hành chương trình mới (chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho các đơn vị sự nghiệp công lập). Chính vì vậy, Học viện đã chuẩn bị rất kỹ từ khâu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đến lựa chọn và bố trí giảng viên cho phù hợp với từng lớp học. Nội dung khóa học bao gồm: Kỹ năng tham mưu; Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác vv... của lãnh đạo cấp phòng.

Khóa học này sẽ được áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Song song với việc giảng dạy lý thuyết, Ban tổ chức sẽ bố trí thời lượng xác đáng để trao đổi, tương tác ... giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên với nhau.

Để bảo đảm hiệu quả của Khóa học, TS. Nguyễn Anh Dũng đề nghị, học viên Khóa học cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để có thể áp dụng ngay vào công việc quản lý - điều hành tại cơ quan/đơn vị với hiệu quả cao nhất.
 


Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa học, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng cho biết, tháng 9/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo bộ Xây dựng yêu cầu các Cục, Vụ chức năng thực hiện tốt chỉ thị này và giao cho Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối. Chương trình đào tạo bồi dưỡng cấp phòng là một trong những chương trình được ưu tiên tổ chức trong năm 2019. Sau khóa học này, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát tất cả các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để tổ chức các khóa tiếp theo cho các công chức, viên chức đã được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý để đảm bảo đến hết năm 2020, 100% các công chức, viên chức đã được bổ nhiệm hoặc thuộc diện quy hoạch phải được bồi dưỡng theo quy định như chỉ thị trên.

Khóa học này, là dịp để lãnh đạo, quản lý cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Ngành

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 283  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207