Ngày đăng 10/05/2019 | 04:20 PM

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng

Lượt xem: 216  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng
Ngày 10/5/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng (Công ty) tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” tại Hà Nội.

Toàn cảnh khóa học

Tham dự Lễ khai giảng Khóa học có ông Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng và đông đủ 30 học viên là cán bộ, nhân viên thuộc Công ty.

Tại khóa học này, học viên sẽ được các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu hướng dẫn những nội dung cơ bản, trao đổi kinh nghiệm và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện đấu thầu qua mạng với 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1 - Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng với các nội dung: Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng; chức năng của bên mời thầu; công nghệ bảo mật; các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.

Chuyên đề 2 - Đăng ký người dùng Bên mời thầu, đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu với các vấn đề: Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu; đăng tải thông báo mời thầu; cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu.

Chuyên đề 3 - Quy trình: Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của nhà thầu; mở thầu qua mạng của bên mời thầu; tra cứu kết quả mở thầu dành cho nhà thầu.

Với phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề trên Internet, phát huy tối đa tính chủ động của người học, khuyến khích trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tiễn trong đấu thầu tại đơn vị; từ đó, phát hiện các vấn đề tồn tại, đề xuất các giải pháp xử lý thích hợp. Mặt khác, khoá học cũng đã bước đầu giúp học viên làm chủ công nghệ, làm chủ hệ thống hạ tầng phục vụ đấu thầu qua mạng phù hợp với yêu cầu thực tế; góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đấu thầu qua mạng có đủ năng lực, trình độ vận hành hệ thống đấu thầu điện tử tại đơn vị.

Thực hiện đấu thầu qua mạng sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu; đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả các bên

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 216  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207