Ngày đăng 09/05/2019 | 04:21 PM

Bồi dưỡng giảng viên nguồn khu vực phía Nam theo Đề án 1961 tại TP. Hồ Chí Minh

Lượt xem: 223  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Bồi dưỡng giảng viên nguồn khu vực phía Nam theo Đề án 1961 tại TP. Hồ Chí Minh
Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm tổ chức đào tạo các năm trước, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tổ chức thành công khóa đào tạo bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961 – K1/2019 tại Hà Nội, ngày 09/5/2019, Học viện tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961 – K2/2019 tại TP. Hồ Chí Minh.


Toàn cảnh khóa học

Học viên tham dự Khóa học là giám đốc, phó giám đốc; trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra thuộc các Sở Xây dựng khu vực phía Nam.

Trong 02 ngày diễn ra khóa học (từ 09 - 10/5/2019), bên cạnh các lĩnh vực chuyên môn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, học viên còn được giới thiệu những nội dung mới về chương trình Đề án 1961; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng; trao đổi, thảo luận về phương pháp, kỹ năng giảng dạy. Kết thúc thời gian học tập, mỗi học viên đều phải thực hành giảng thử để đánh giá kết quả và công nhận giảng viên giảng dạy tại địa phương cho các đối tượng nêu trên

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 223  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207