Ngày đăng 08/04/2019 | 04:39 PM

Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch, kiến trúc cho chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã tại Hà Nội

Lượt xem: 205  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch, kiến trúc cho chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã tại Hà Nội
Ngày 08/4/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tham gia giảng dạy một số chuyên đề liên quan đến quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, xây dựng phát triển khu vực nông thôn bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay tại khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội (K1/2019).


Toàn cảnh Khóa học

Trong Khóa học này, Học viện tham gia giảng dạy các chuyên đề sau: Quản lý kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã trong quản lý kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt; đô thị hiện đại và quản lý đô thị hiện đại theo hướng bền vững; những quan điểm, định hướng mới về quản lý đô thị trong bối cảnh hội nhập quốc tế; vùng kinh tế Thủ đô, phát triển vùng và liên kết đô thị và nông thôn; kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và phát triển đô thị - nông thôn.

Thông qua Khóa học, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm liên quan đến công việc tại cơ quan và địa phương mình.Theo kế hoạch, các khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục được tổ chức tại Thành phố Hà Nội trong thời gian tới

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 205  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207