Ngày đăng 29/01/2019 | 03:19 PM

Hội thảo Phát triển Nhà ở Xã hội tại Việt Nam - Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế

Lượt xem: 302  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Hội thảo Phát triển Nhà ở Xã hội tại Việt Nam - Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế

 Tổng quan

Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực phát triển nhà ở đô thị nói chung cũng như bước đầu thúc đẩy mô hình nhà ở xã hội. Các mô hình nhà ở hiện đại đã được áp dụng phổ biến trên thị trường và phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, nhằm cải thiện sự can thiệp của nhà nước trong phát triển nhà ở và tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho một số nhóm đối tượng. Tuy nhiên, kết quả phát triển nhà ở xã hội hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế do một số nguyên nhân như sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính, các chính sách về nhà ở vẫn chịu ảnh hưởng của cách tiếp cận nặng về trợ cấp, thiếu chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư để thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan. Chính phủ rất khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội, song đến nay chưa đạt được kết quả như mong đợi.Đăng ký tham dự Hội thảo liên hệ Mrs. Thảo: 0986516888

Với mục tiêu thảo luận các giải pháp cho vấn đề nhà ở giá rẻ, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị (AMC) phối hợp với Compass Housing (Úc) - một công ty tư nhân hoạt động thành công trong lĩnh vực cung cấp nhà ở xã hội, sẽ tổ chức Hội thảo và khóa đào tạo với nội dung“Phát triển Nhà ở Xã hội ở Việt Nam- Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế”.Chương trình được diễn ra trong hai ngày 23-24/01/2019. Hoạt động trên gồm chương trình Hội thảo nửa ngày và khóa đào tạo cả ngày, nhằm giới thiệu các mô hình cung cấp nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ, trên cơ sở đó tìm kiếm các giải pháp tiềm năng cho Việt Nam trong bối cảnh còn nhiều khó khăn vướng mắc hiện nay. Hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp phát triển nhà ở và các tổ chức xã hội thảo luận và tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ tại Việt Nam

2. Mục tiêu

- Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nhà ở xã hội ở Việt Nam và các quốc gia khác như Úc, Thái Lan...

- Cung cấp kiến thức và nâng cao năng lực cho các đại biểu để hỗ trợ triển khai có hiệu quả hơn các chính sách nhà ở xã hội tại Việt Nam

- Xây dựng mạng lưới đối tác với các tổ chức chính phủ (cấp trung ương và địa phương), các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, v.v…, nhằm tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhà ở

3.  Đại biểu: 100 đại biểu tham dự Hội thảo / 40 đại biểu tham gia khóa đào tạo

4.Chương trình dự kiến


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 302  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207