Hội thảo, hội nghị

HỘI THẢO LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM 2014 VÀ KHUNG PHÁP LÝ LIÊN QUAN - CƠ HỘI HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

HỘI THẢO

Luật Xây dựng Việt Nam 2014 và khung pháp lý liên quan –

 Cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc

 

Tổ chức tại Khách sạn Grand Plaza Hanoi,

Thứ Ba ngày 16/9/2014

 

 

07:30~8:00


Đón tiếp đại biểu

Học viện AMC

08:00~8:10

Lễ Khai mạc: Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu (10 phút)

08:10~8:2008:20~8:30


Diễn văn chào mừng (10 phút)

Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng

 

Diễn văn (10 phút)

Ông Kim Kyungil , Chủ nhiệm Văn phòng, Văn phòng Thủ tướng, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn quốc (KRIHS).

 

08:30~8:40


08:40~8:50

Giới thiệu mục tiêu của Hội thảo (10 phút)

Ông Bùi Đức Hưng, Giám đốc Học viện AMC

 

Giới thiệu Viện KRIHS (10 phút)

TS. Jincheol Jo, Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác phát triển toàn cầu (GDPC)

 

8:50~9:20Giới thiệu về Luật Xây dựng năm 2014 và các chính sách liên quan
(30 phút)

Ông Hoàng Thọ Vinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng –Bộ Xây dựng

 

 

9:20~9:50
 

Tình hình đầu tư tại Việt Nam (30 phút)

Ông Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư

9:50~10:20 

Quản lý tài chính, các thủ tục đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài và các Thông tư liên quan (30 phút)

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính

 

 

10:20~10:35

 

Tiệc trà

10:35~11:05


 

Đánh giá nhu cầu về vốn đối với các công ty xây dựng Việt Nam

Đại diện Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Xây dựng

 

11:05~11:35


 

 

 

 

11:35~11:55 

 

11:55~12:05


 

 

Khả năng đầu tư/hợp tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc

Ông Kim, Seung Tae, Phó Tổng Giám đốc, Sigong Tech

Ông Park, Ki Seok, Trưởng Phòng NC&PT, Viện nghiên cứu của Hội đồng thẩm định Hàn quốc

Ông Park, Han Sang, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Kabul

Đánh giá nhu cầu hợp tác nước ngoài của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế.

Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ Xây dựng

 

 

Giới thiệu Tổng Công ty Cửu Long và các dự án hạ tầng giao thông

Ông Trần Văn Thi, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Đầu tư phát triển & Quản lý dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long

 

 

12:05~13:30

 

Tiệc trưa

 

13:30~14:30

 

 

 

 

Khả năng đầu tư / hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam / Hàn Quốc

Viện KRIHS, các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn quốc và Ban tổ chức

Thảo luận bàn tròn (4 nhóm)

 

14:30~14:50

 

 

14:50 – 15:00

Tổng kết nội dung Hội nghị và Bế mạc

Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng

 

-          Chụp ảnh

-          Ký biên bản ghi nhớ nếu yêu cầu

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207