Dự án quốc tế

DỰ ÁN "XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊ TIÊN TIẾN THÔNG QUA CÁC NHÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ GIỎI"

TÊN DỰ ÁN: Xây dựng các đô thị tiên tiến thông qua các nhà quản lý đô thị giỏi

NHÀ TÀI TRỢ: Ngân hàng Thế giới tài trợ

3. CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Bộ Xây dựng

4. CHỦ DỰ ÁN: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

5. VỐN TÀI TRỢ: 120.000  USD

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 03 năm, từ năm 2012-2014.

7. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: Hà Nội

8. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Để hỗ trợ Việt Nam đương đầu với những thách thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, Ngân hàng Thế giới (WB) đã trao tặng AMC nguồn vốn từ Quỹ phát triển thế chế (IDF) với mục đích phát triển khóa học cốt lõi với tên gọi Chương trình đào tạo cấp cao cho các Chủ tịch thành phố, với mục tiêu nhằm hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa vấn đề quản lý đô thị trong nước. Chương trình sẽ cung cấp cho các lãnh đạo đô thị những kiến thức và kĩ năng chuyên sâu, và đồng thời kèm theo đó là sự hiểu biết và cách thức xử lý các thách thức từ  bối cảnh đô thị hóa của Việt Nam.

9. MÔ TẢ DỰ ÁN: Dự án có những hợp phần sau đây:

- Xây dựng Chương trình đào tạo cấp cao căn bản dành cho các chủ tịch thành phố;

- Thực hiện khóa Đào tạo giảng viên (TOT) bao gồm: (a) Xây dựng các hướng dẫn đào tạo và (b) tổ chức khóa đào tạo giảng viên( trực tiếp, 2 ngày, cho 15 học viên)

- Thực hiện khóa đào tạo thí điểm ( trực triếp, 5 ngày, cho 30 chủ tịch/phó chủ tịch từ các thành phố quy mô trung bình)

10. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG:

            - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

            - Các Viện nghiên cứu, trường ĐH, các đô thị quy mô trung bình

11. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1.  Bộ chương trình, tài liệu về đào tạo cấp cao căn bản dành cho các chủ tịch thành phố;

2. Thực hiện thành công 01 khóa Đào tạo giảng viên (TOT) trong  2 ngày, cho 27  học viên;

3. Thực hiện  thành công 01 khóa đào tạo thí điểm  cho 25 người là chủ tịch/phó chủ tịch từ các thành phố quy mô trung bình.

 

 

 

 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207