Hội thảo, hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ "TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 84/QĐ-TTG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VIỆT NAM ĐẾN 2030 VÀ THÔNG TƯ 01/2018TT-BXD VỀ QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH"

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Ngày 27/9/2018

 

 

14h - 14h30

Khai mạc Hội nghị

 

Bộ Xây dựng 

 

14h30 - 15h00

Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt nam đến năm 2030

Cục Phát triển đô thị

15h00 – 15h15

Hỗ trợ triển khai thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam

Viện tăng trưởng xanh Toàn cầu

15h15 – 15h30

Nghỉ giải lao

 

15h30 – 15h45

Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam và các kết quả đã đạt được.

Bộ kế hoạch đầu tư

15h45-16h15

Quy định Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh và tổ chức thực hiện

Cục Phát triển đô thị

16h15-16h45

Thảo luận

 

17h00

Bế mạc

 

Ngày 28/9/2018

 

 

8h30 – 9h00

Quan điểm, mục tiêu và các nội dung của Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 5/1/2018

Cục Phát triển đô thị

9h00 – 9h30

Phương pháp triển khai thực hiện thu thập 24 chỉ tiêu của Thông tư

 

9h30 – 9h45

Nghỉ giải lao

 

9h45 – 12h00

Chia nhóm và tập huấn số liệu, giải đáp các thắc mắc trong công tác lấy số liệu và lập báo cáo đánh giá

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207