Đào tạo hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VỀ CHỈ SỐ ĐÔ THỊ THỊNH VƯỢNG (CPI)

Từ ngày 24-27/5/2016 

Ngày 1: Thứ Ba, 24 tháng 5 năm 2016

Thời gian

Chủ đề/Bài trình bày

Mục tiêu

Thực hiện

08.00-08.15

Các đại biểu đăng ký tham dự khóa đào tạo

 

UNH Việt Nam/

AMC

08.15-08.55

Phiên khai mạc

-   Phát biểu chào mừng (UNH 5’ và AMC 5’)

-   Giới thiệu chung về khóa đào tạo (10’)

-   Giới thiệu các đại biểu tham dự (15’)

-   Chụp ảnh lưu niệm (5’)

Đại diện UNH/AMC/Đại biểu

08.55-09.15

Những thách thức về đô thị và  nhu cầu thành lập hệ thống quan trắc đô thị

Nắm bắt được thách thức trong quá trình đô thị hóa mà các thành phố đang phải đối mặt, sự cấp thiết trong việc xây dựng hệ thống quan trắc đô thị

Bà Lee Narae – chuyên gia đô thị- UNH VN

09.15-09.45

Bộ chỉ số Đô thị Việt Nam và các vấn đề thể chế

Để đánh giá vai trò của Bộ chỉ số đô thị Việt Nam trong việc quản lý phát triển đô thị, cũng như tầm quan trọng của năng lực thể chế trong quá trình đưa ra quyết định

PGS. TS Vũ Thị Vinh

09.45-10.00

Nghỉ giải lao

10.00-11.45

Tổng quan về sáng kiến Đô thị Thịnh vượng và Chỉ số Đô thị Thịnh vương (90’)

Phiên hỏi đáp (15’)

Để hiểu rõ hơn về khái niệm, vai trò của Đô thị Thịnh vượng

Giúp các đại biểu tham dự hiểu được vai trò của CPI trong việc đánh giá thành phố một cách tổng thể

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

11.45-13.30

Ăn trưa

13.30-15.30

Phương pháp luận CPI:

Phiên 1: Các phương pháp đo (45’)

Hỏi & Đáp (15’)

Phiên 2: Chuẩn hóa biến số (45’)

Hỏi đáp (15’)

Giúp các bên liên quan nắm bắt được phương pháp luận, vai trò của CPI và các cách thức đánh giá khác nhau

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

15.30-15.45

Nghỉ giải lao

15.45-17.00

Phương pháp luận CPI: Xây dựng chỉ số (60’)

Phiên hỏi đáp (15’)

Hướng dẫn các bên trong việc xây dựng chỉ số CPI

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

Ngày 2: Thứ Tư, 25 tháng 5 năm 2016

08.00-08.15

Rà soát công việc ngày 1

 

Các đại biểu tham dự

08.15-09.00

Nghiên cứu điểm của Hàn Quốc: Chỉ số Đô thị Xanh

Học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong phương thức triển khai, ứng dụng bộ chỉ số đô thị trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị

GS. Saehyung Sohn – ĐH Sungkyun Kwan

09:00-09:15

Nghỉ giải lao

09.15-11.30

Ứng dụng CPI ở Guadalajara, Mexico: Thành tựu, kết quả và hàm ý chính sách (120’)

Phiên hỏi đáp (15’)

Từ nghiên cứu điểm CPI ở Guadalajara, Mexico, các đại biểu tham dự nắm được phương pháp thu thập, tính toán chỉ số CPI. Các chính sách áp dụng sẽ được xây dựng dựa trên kết quả thu được.

Bà Lee Nara- UNH VN

11.30-13.30

Ăn trưa

13.30-14.50

So sánh CPI ở cấp độ toàn cầu (60’)

Giới thiệu công cụ mô phỏng CPI (20’)

Hướng dẫn các bên liên quan áp dụng, so sánh CPI ở cấp độ vùng/toàn cầu

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

14.50-15.05

Nghỉ giải lao

15.05-15.50

Tổng quan về CPI – Khía cạnh Năng suất

Giúp các bên liên quan hiểu được khái niệm, các cấu phần trong Năng suất, và làm thế nào để tính toán chỉ số Năng suất

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

15.50-16.50

Tính toán chỉ số về Năng suất

Các đại biểu tham dự

Ngày 3: Thứ Năm, 26 tháng 5 năm 2016

08.00-08.15

Rà soát công việc ngày 2

 

 Các đại biểu tham dự

08.15-09.15

Tổng quan về CPI – Khía cạnh Phát triển Hạ tầng

Giúp các bên liên quan hiểu được khái niệm, các cấu phần trong Phát triển Hạ tầng, và làm thế nào để tính toán chỉ số Phát triển Hạ tầng

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

09.15-10.10

Tính toán chỉ số về Phát triển Hạ tầng

Các đại biểu tham dự

10.10-10.20

Nghỉ giải lao

10.20-11.50

Phiên 1 : Khía cạnh Chất lượng sống

Phiên 2: Bình đẳng và Hòa nhập Xã hội

Giúp các bên liên quan hiểu được khái niệm, các cấu phần, và làm thế nào để tính toán chỉ số Chất lượng sống + Bình đẳng và Hòa nhập Xã hội

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

11.50-13.30

Ăn trưa

13.30-15.00

Tính toán chỉ số về Chất lượng sống + Bình đẳng và Hòa nhập Xã hội

Các đại biểu tham dự

15.00-15.15

Nghỉ giải lao

15.15-16.50

Tổng quan về CPI – Khía cạnh Bền vững Môi trường + Quản trị Đô thị

Giúp các bên liên quan hiểu được khái niệm, các cấu phần, và làm thế nào để tính toán chỉ số Bền vững Môi trường + Quản trị Đô thị

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

Ngày 4: Thứ Sáu, 27 tháng 5 năm 2016

08.00-08.15

Rà soát công việc ngày 3

 

Các đại biểu tham dự

08.15-09.00

Tính toán chỉ số về Bền vững Môi trường và Quản trị Đô thị

(Nghỉ giải lao tại chỗ)

Các đại biểu tham dự

09.00-10.25

Lựa chọn ưu tiên chính sách dựa trên kết quả CPI (60’)

Chuẩn bị bài trình bày nhóm (20’)

Giúp các bên liên quan nắm bắt được các chính sách áp dụng CPI

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

Các đại biểu tham dự

10.25-11.50

Bài trình bày của các nhóm (mỗi nhóm 15’)

Phiên hỏi đáp (10’)

Nâng cao hiểu biết về các chính sách áp dụng CPI

Các đại biểu tham dự

11.00-13.30

Ăn trưa

13.30-14.30

Tình hình các chỉ số CPI cho Việt Nam

Trình bày về tình hình các chỉ số CPI cho các thành phố và giao trách nhiệm

Robert Ndugwa/Antony Abilla – UNH VP TƯ

14.30-16.00

Thảo luận toàn thể về lộ trình, các bước triển khai CPI tiếp theo

Các khía cạnh thảo luận:

. Lộ trình CPI

. Thu thập, phân tích dữ liệu

. Cơ chế duy trì CPI

. Nguồn lực triển khai

. Vai trò của các bên liên quan

Dẫn dắt thảo luận bởi Robert Ndugwa và TS. Nguyễn Quang

16.00-16.15

Nghỉ giải lao

16.15-16.45

Tổng kết, đánh giá, bế mạc Khóa đào tạo

Tóm tắt các nội dung đào tạo và đánh giá chung (Robert Ndugwa) (20’)

Phát biểu bế mạc (UNH : 5’)

Phát biểu bế mạc (AMC : 5’)

UNH VPTƯ/UNH Việt Nam/

AMC

 

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207