Đào tạo hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI TRUNG QUỐC

Thời gian

Nội dung

 

Ngày 1

 

Bay từ Hà Nội- Trung Quốc

 

Ngày 2,3, 4

Chào mừng và định hướng

Tiếp đón và khai mạc: giới thiệu tổng quan về cách tiếp cận và chương trình học tại Học viện Đào tạo Thị trưởng Trung Quốc

 

Học lý thuyết, thảo luận tại Học viện Đào tạo Thị Trưởng Trung Quốc:

 

-         Đô thị hóa và định hướng phát triển đô thị của Trung Quốc nói chung và thành phố Bắc Kinh nói riêng;

-         Định hướng về xây dựng hạ tầng kỹ thuật – môi trường đô thị

-         Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản;

-         Quản lý và phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản;

-         Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa Trung Quốc và Việt Nam

 

 

Ngày 5,6,7,8

Học thực địa

 

Ngày 9

Bay từ Trung Quốc về Việt Nam


·        Chương trình sẽ được điều chỉnh tùy theo yêu cầu của phía đối tác./.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207