Liên kết quốc tế

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Danh sách các đối tác Quốc tế

Ngân hàng thế giới (WB)

Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN HABITAT)

Liên minh các thành phố (CA)

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Trường Đại học Greenwich – UKVương Quốc Anh

Trường Đại học Northumbria – UK Vương Quốc Anh

Trường bảo tồn nghệ thuật quốc gia Paris (CNAM)

Trường Đại học quốc gia Singapore (NUS)

Trường Đại học Portland State – Hoa Kỳ

Viện Quản lý đô thị Châu Á

Viện đào tạo đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn Quốc

Viện Nghiên cứu Định cư con người Hàn Quốc

Viện Quản lý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm Dresden – CHLB Đức

Viện Nghiên cứu Phát triển đô thị & vùng, Đại học California – Hoa Kỳ

Viện Nghiên cứu phát triển nhà ở và đô thị - Hà Lan (IHS)

Hiệp hội Quản lý đô thị quốc tế (ICMA) – Hoa Kỳ

Liên đoàn đô thị Canada (FCM)

Học viện Chính quyền đại phương - Philippine

Học viện Thị trưởng quốc gia – Trung Quốc

 

 

Các đối tác đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

Chương trình định cư con người LHQ (UN HABITAT)

Trường Đại học Northumbria – UK

Vương Quốc Anh

Trường Đại học Greenwich - UK

Vương Quốc Anh

Trường Bảo tồn nghệ thuật quốc gia Paris (CNAM)

Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn quốc

(KRIHS)

Học viện Đào tạo thị trưởng quốc gia Trung Quốc

Học viện Đào tạo Đất đai  Hạ tầng và Giao thông

Hàn Quốc (TILIT)

Hiệp hội quản lý đô thị quốc tế - Hoa Kỳ

(ICMA)

 

 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207