Đào tạo hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI NHẬT BẢN (12 NGÀY)

Thời gian

Nội dung

Ngày 1.

 

 

Di chuyển từ Việt Nam – Nhật Bản

 

Ngày 2,3,4,

 

Học lý thuyết và thảo luận trên lớp

- Đô thị thông minh đối với phát triển kinh tế - xã hội;

- Quy hoạch đô thị của Minato Mirai 21.

- Kiểm soát ngập lụt tại Nhật Bản

 

Ngày 5,6,7,8,9,10,11

 

Học tập thực địa tại thành phố Yokohama (01 trong 4 thành phố thí điểm của Đề án xây dựng đô thị thông minh đầu tiên của Nhật Bản;

Học tập thực tế tại Thành phố Tokyo: thủ đô và cố đô Nhật Bản

Học tập thực tế tại thành phố Nagoya: Bài học kinh nghiệm từ sự phát triển đô thị  của  thành phố Nagoya. Thành phố Nagoya là thành phố công nghiệp – khoa học hàng đầu của Nhật bản, là một trong những trung tâm khoa học lớn của thế giới nhưng vẫn giữ được nét truyền thống.

Học tập thực tế tại thành phố KOBE – thành phố cảng

Học tập thực tế tại thành phố OKAYAMA- một trong những thành phố đáng sống nhất của Nhật Bản,  

Học tập thực tế tại thành phố OSAKA:Osaka là thành phố đáng sống nhất thế giới. Một thành phố phát triển sôi động nhưng chứa đựng nhiều văn hóa truyền thống và sự huyền bí.

 

Ngày 12

Bay từ Nhật bản-Việt Nam. Kết thúc khóa học

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207