Ngày đăng 13/06/2024 | 12:00 AM

160 cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia Bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn kỹ năng xây dựng nông thôn mới.

Lượt xem: 130  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 12/6/2024 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn kỹ năng xây dựng nông thôn mới” cho 160 học viên

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong 3 chương trình trọng điểm được Trung ương lựa chọn triển khai. Sau 10 năm triển khai, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị của đất nước. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường ở nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày một nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm công tác NTM chưa được đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ thường xuyên nên còn nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện công việc tại đơn vị.

Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn ở cấp huyện, cấp xã. Ngày 12/6/2024 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn kỹ năng xây dựng nông thôn mới” cho 160 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 


Toàn cảnh khóa Bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn kỹ năng xây dựng nông thôn mới.

 

Khóa Bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày từ ngày 12/6/2024 đến ngày 14/6/2024, các học viên được nghe giảng viên đến từ Học viện có trình độ chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm thực tế, có phương pháp giảng dạy khoa học sẽ truyền đạt nội dung nằm trong 03 chuyên đề: 

Khóa Bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày từ ngày 12/6/2024 đến ngày 14/6/2024, các học viên được nghe giảng viên đến từ Học viện có trình độ chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm thực tế, có phương pháp giảng dạy khoa học sẽ truyền đạt nội dung nằm trong 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về xây dựng NTM - Khái quát chung về xây dựng NTM - Quy định xã NTM- Trao đổi thảo luận một số vấn đề thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn kỹ năng quản lý điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn theo định hướng NTM - Khái quát về quy hoạch xây dựng nông thôn theo định hướng NTM - Vai trò, nhiệm vụ của UBND cấp xã trong quản lý điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn. - Hướng dẫn kỹ năng quản lý điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn theo định hướng NTM.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn kỹ năng quản lý chỉnh trang hệ thống hạ tầng nông thôn theo định hướng NTM - Hướng dẫn kỹ năng thực hiện chỉnh trang hệ thống đường xá, cầu cống trên địa bàn xã theo định hướng NTM - Hướng dẫn kỹ năng thực hiện các tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường theo định hướng NTM - Hướng dẫn kỹ năng xây dựng và quản lý công trình ứng phó rủi ro thiên tai khu vực nông thôn.

Qua lớp Bồi dưỡng này, giúp cho các học viên nâng cao năng lực, nhận thức về chương trình, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM; đồng thời, góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức trong công tác chuyên môn tại đơn vị, từ đó vận dụng vào trong công việc đạt hiệu quả cao và đúng quy định của pháp luật.

Đỗ Diễm - AMC
Lượt xem: 130  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207