Thông báo khác

ĐỊA ĐIỂM "TẬP HUẤN, HỘI THẢO PHỔ BIẾN CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG"

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 51/HVCBXD-QLKH

V/v thông báo địa điểm “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày  05 tháng  7  năm 2022

 

Kính gửi:  

-      Ủy ban nhân dân/Sở Xây dựng/Sở Giao thông vận tải/Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố;

-         Các Tổng Công ty, Công ty, Doanh nghiệp ngành Xây dựng;

-         Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Các Hội nghề nghiệp ngành Xây dựng;

-         Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

-         Các cơ sở đào tạo chuyên ngành Xây dựng.

 

Căn cứ Công văn số 1750/BXD-KHCN ngày 23/5/2022 của Bộ Xây dựng v/v đề nghị cử cán bộ tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng”, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tới quý cơ quan/đơn vị, cá nhân địa điểm tập huấn như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức trong ba ngày tại Hà Nội:

Bắt đầu từ 8h00 ngày 20,21,22/7/2022 tại hội trường lớn tầng 6 nhà B - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Ngõ 129 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội;

Đại biểu có nhu cầu nội trú hoặc đặt ăn tại Hà Nội xin liên hệ Ms Thủy, ĐT: 0983 372 827. Tiền ăn, ở và đi lại trong quá trình tập huấn đại biểu tự túc thanh toán.

Nhận được thông báo này đề nghị Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí đã đăng ký đến dự Tập huấn đúng thời gian quy định.

Mọi thắc mắc về khóa tập huấn xin liên hệ Ms Dịu 0948 820 826.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Hữu Hà

 

 

Lịch Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn

kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng tại Hà Nội

TT

Nội dung

Giảng viên


Ngày 20/7:

Sáng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574: 2018/BXD Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Vụ KHCN&MT,

Sáng

Dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam thiết kế kết cấu bê tông chịu lửa

Trường ĐHXD

Chiều

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5575: 202X Kết cấu thép

Vụ KHCN&MT,

Trường ĐHKT HN

Ngày 21/7:

Sáng

Tiêu chuẩn Việt Nam 2737:202X Tải trọng và tác động.

Viện KHCN XD

Chiều

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Chiều

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tập tiếp cận sử dụng.

Viện Kiến trúc Quốc gia

 

Ngày 22/7:

Sáng

Tập huấn Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia

Chiều

Phổ biến Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 V/v ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Bộ Xây dựng

Vụ KHCN&MT

Vụ KH-TC


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207