Khóa học thường xuyên

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VÀ GIẢI ĐÁP CÁC VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÂY DỰNG MỚI NĂM 2021

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207