Thư viện hình ảnh

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 2019 tại AMC
AMC kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Trung tâm Thông tin và Tạp chí
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính ngành Xây dựng 2019
Khai giảng lớp BD giảng viên nguồn khu vực phía Bắc K1-2019
Bồi dưỡng chuyên sâu về “Nâng cao năng lực quản lý Quy hoạch - Kiến trúc” theo Đề án 1961 tại Cao bằng
AMC Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng cho 997 học viên trên địa bàn Hà Nội
AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư tại PCC1
Khảo sát và học tập kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh và chính sách cải tạo đô thị tại Hàn Quốc
Khai giảng khóa Bồi dưỡng đấu thầu qua mạng K2-2019
AMC kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 2019 tại AMC
AMC kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Trung tâm Thông tin và Tạp chí
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính ngành Xây dựng 2019
Khai giảng lớp BD giảng viên nguồn khu vực phía Bắc K1-2019
Bồi dưỡng chuyên sâu về “Nâng cao năng lực quản lý Quy hoạch - Kiến trúc” theo Đề án 1961 tại Cao bằng
AMC Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng cho 997 học viên trên địa bàn Hà Nội
AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư tại PCC1
Khảo sát và học tập kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh và chính sách cải tạo đô thị tại Hàn Quốc
Khai giảng khóa Bồi dưỡng đấu thầu qua mạng K2-2019
AMC kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ảnh quý II năm 2019

Ảnh quý II năm 2019
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207