Thư viện hình ảnh

Hội thảo Phát triển Nhà ở Xã hội tại Việt Nam - Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế
Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2018
AMC tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
AMC tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
AMC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
AMC tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2019
AMC thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết nguyên đán 2019
AMC gặp mặt đầu xuân 2019
Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã học tại Sơn Tây
Đoàn thanh niên Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại khu di tích K9
Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” theo Đề án 1961 tại Quảng Ninh
Hội thảo Phát triển Nhà ở Xã hội tại Việt Nam - Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế
Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2018
AMC tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
AMC tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
AMC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
AMC tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2019
AMC thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết nguyên đán 2019
AMC gặp mặt đầu xuân 2019
Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã học tại Sơn Tây
Đoàn thanh niên Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại khu di tích K9
Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” theo Đề án 1961 tại Quảng Ninh

Ảnh quý I năm 2019

Ảnh quý I năm 2019
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207