Vật liệu xây dựng

.

Tiêu thụ sản phẩm xi măng 8 tháng đầu năm 2018 đã đạt khoảng 63,85 triệu tấn, tăng gần 30% so với cùng kỳ và đạt gần 76% kế hoạch ...