Giấy phép, thanh tra, quản lý trật tự và phòng chống tham nhũng trong Xây dựng

.

Đây là một trong số nội dung tại Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh ...