Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

Năm nào cũng thế, miền Trung đều phải đón nhận những đợt bão lũ. Thiệt hại là vô cùng nặng nề về người, tài sản. Không những thế, bão lũ ...