Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

Sau Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp, Nhà nước ...