Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

(Xây dựng) - Chuyện xưa như trái đất nhưng vẫn cứ phải nhắc lại rằng, Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng đã quy định rõ, việc điều chỉnh đồ ...