Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

Mua đất không chính chủ người mua rất dễ vướng vào tranh chấp, đồng thời ảnh hưởng đến các quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất.   Mua ...