Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

Trong phiên họp thứ 9 diễn ra vào sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về quyết định việc thành lập 4 ...