Hoạt động đầu tư xây dựng

.

Ngày 20/02 tới, Thông tư 30/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây ...