Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

.

(Xây dựng) - Chuyện xưa như trái đất nhưng vẫn cứ phải nhắc lại rằng, Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng đã quy định rõ, việc điều chỉnh đồ ...