Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố Hà ...