Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

.

Sự phát triển đô thị đồng nghĩa với phát triển về quy mô, đa dạng về loại hình công trình công cộng như: Quảng trường, công viên, cây xanh, mặt ...