Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

.

 Hiện nay, nước ta đang đối mặt tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, nhất là tại các khu công nghiệp và đô thị; hầu hết hệ thống sông, ...

.

Những năm gần đây các địa phương như Ninh Bình, Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp, kể cả đổi mới mô hình quản lý, kinh doanh nước sạch ...