Doanh nghiệp

.

 (Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/7/2017, quy định về chế độ chi hội nghị được thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. >> Phụ cấp lưu trú cho ...