Doanh nghiệp

.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp nhà nước và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy ...

.

Ngày 20/02 tới, Thông tư 30/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây ...