Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K5/2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC; Nhằm bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm đến hết năm 2020, 100% CBCCVC lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Ngày 19/6/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K5/2020.

Tới dự Lễ khai giảng có ông Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, ông Lê Quân – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng đông đủ 60 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh trên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

IMG 8408

Ông Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu khai giảng Khóa học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện nhấn mạnh, khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng không chỉ là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm cho cán bộ công chức, viên chức, mà đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được học tập nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành và cho đất nước.

Trong quá trình diễn ra khóa học, Học viện sẽ tạo mọi điều kiện, lựa chọn giảng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu trong công tác quản lý, chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy. Để bảo đảm hiệu quả của Khóa học, TS. Trần Hữu Hà đề nghị, học viên cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để có thể áp dụng ngay vào công việc quản lý - điều hành tại cơ quan/đơn vị với hiệu quả cao nhất.

IMG 8432

Ông Lê Quân – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa học, ông Lê Quân – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mong muốn thông qua Khóa học, các đồng chí học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện các yêu cầu vị trí việc làm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các đơn vị của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Ông cũng yêu cầu các đồng chí học viên cần phải bố trí thời gian, đảm bảo hoàn thiện tất cả các nội dung chương trình khóa học; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Khóa học và của Học viện đề ra.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019. Chương trình bồi dưỡng với tổng thời lượng 160 tiết, gồm 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 3 chuyên đề báo cáo.

IMG 8452

Toàn cảnh Khóa học

Khóa học này sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị