Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2-2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 332/QĐ-BXD ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Xây dựng, ngày 05/6/2020 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2/2020.

Tới dự buổi khai giảng, về phía Bộ Xây dựng có bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,về phía Học viện AMC có ông Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng 41 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên.

0506a

TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu khai giảng Khóa học 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện cho biết, trong những năm vừa qua, Học viện luôn đảm bảo tốt vai trò đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong ngành, với năng lực đào tạo 250 lớp/năm và  khoảng 15.000 lượt đào tạo học viên trên phạm vi toàn quốc, Học viện đã được Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Ngành. Thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; và đặc biệt Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị, Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng như Vụ Tổ chức Cán bộ đã tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý nam dưới 55 tuổi, nữ dưới 50 tuổi phải được bồi dưỡng theo quy định, đảm bảo đến hết năm 2021 cán bộ công chức, viên chức phải được bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đối với lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đây là khóa thứ 5 tổ chức tại Học viện.Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Xây dựng và đặc biệt là Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu và tạo mọi điều kiện để Học viện có thể tổ chức thành công các khóa học này nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức.Căn cứ vào yêu cầu thực tế và sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị mà Bộ Nội vụ đã ban hành chương trình mới (chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho các đơn vị sự nghiệp công lập), vì vậy, Học viện đã chuẩn bị rất kỹ từ khâu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đến lựa chọn và bố trí giảng viên cho phù hợp với từng lớp học. Khóa học này sẽ được áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Song song với việc giảng dạy lý thuyết, Ban tổ chức sẽ bố trí thời lượng phù hợp để trao đổi, tương tác... giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên với nhau.

Trong quá trình diễn ra khóa học, Học viện sẽ tạo mọi điều kiện, lựa chọn giảng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu trong công tác quản lý, chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy nhằm đảm bảo tốt nhất để khóa học. Để bảo đảm hiệu quả của Khóa học, TS. Trần Hữu Hà đề nghị, học viên cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để có thể áp dụng ngay vào công việc quản lý - điều hành tại cơ quan/đơn vị với hiệu quả cao nhất.

0506b

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa học, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng cho biết,tháng 9/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo bộ Xây dựng yêu cầu các Cục, Vụ chức năng thực hiện tốt chỉ thị này và giao cho Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối. Chương trình đào tạo bồi dưỡng cấp phòng là một trong những chương trình được ưu tiên tổ chức, và hiện nayBộ Xây dựng là một trong những Bộ đi đầu về công tác đào tạo bồi dưỡng, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò tham mưu, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát tất cả đồng chí thuộc diện lãnh đạo cấp phòng tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn chức danhcho các công chức, viên chức đã được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý để đảm bảo đến hết năm 2020, 100% các công chức, viên chức đã được bổ nhiệmhoặc thuộc diện quy hoạch phải được bồi dưỡng theo quy định như chỉ thị trên trong thời gian tới.

0506c

Toàn cảnh khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K2/2020

Khóa học này là dịp để lãnh đạo, quản lý cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Ngành./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị