Tập huấn các quy định về phát triển đô thị tăng trưởng xanh ứng phó biến đổi khí hậu tại An Giang

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển đô thị bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Để tạo lập và phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững. Vì vậy, trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh do Chính phủ phê duyệt, tăng trưởng xanh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Ngày 21/12/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Cục phát triển đô thị và Sở Xây dựng An Giang tổ chức khóa Tập huấn các quy định về phát triển đô thị tăng trưởng xanh ứng phó biến đổi khí hậu tại An Giang

Tham dự Khai mạc Khóa tập huấn có ông Nguyễn Văn Thạch - Chánh Văn phòng Sở Xây dựng An Giang cùng đông đủ 40 học viên là cán bộ thuộc phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án các huyện và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

ttx

Tại Khóa tập huấn, các học viên sẽ được phổ biến về Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam đến năm 2030 (theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam và các kết quả đã đạt được; Nội dung Thông tư số 01/2018/TT- BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng về Quy định xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn phương pháp triển khai thực hiện thu thập các chỉ tiêu; Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó Biến đổi khí hậu (Quyết định 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó Biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020); Một số hướng đẫn lồng ghép phát triển đô thị tăng trưởng xanh ứng phó Biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Học viện sẽ trao đổi, tư vấn cho các đô thị xây dựng kế hoạch tăng trưởng xanh bao gồm: khảo sát, đánh giá và xây dựng các tiêu chí phù hợp với Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị