Bồi dưỡng giảng viên nguồn khu vực phía Nam theo Đề án 1961 tại TP. Hồ Chí Minh

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMCđã tổ chức thành công khóa đào tạo bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961 – K1/2017 tại Hà Nội, ngày 12/9/2017, Học viện tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961 – K2/2017 tại TP. Hồ Chí Minh.

1209b

Toàn cảnh khóa học

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Công Khối - Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ học viên Khóa học là Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn thuộc các Sở Xây dựng khu vực phía Nam.

Trong 04 ngày diễn ra khóa học (từ 12/9/2017 đến 15/9/2017), bên cạnh các lĩnh vực chuyên môn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, học viên còn được giới thiệu Đề án 1961 và nội dung chương trình 4;5;8 của Đề án; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng; trao đổi, thảo luận về phương pháp, kỹ năng giảng dạy; được bố trí 01 buổi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế. Kết thúc thời gian học tập, mỗi học viên đều phải thực hành giảng thử trước Hội đồng để đánh giá kết quả và công nhận giảng viên giảng dạy tại địa phương cho các đối tượng nêu trên.

Theo kế hoạch, tiếp theo lớp Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961 mở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thời gian tới khóa học này sẽ tiếp tục được tổ chức tại miền Trung./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị