Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho gần 200 cán bộ, công chức tại TP. Hồ Chí Minh

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị, ngày 21/7/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 02 khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 dành cho đối tượng 4 và 8 tại Trường Trung cấp Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.

2107c

Toàn cảnh khai giảng Khóa học

Khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị dành cho học viên thuộc đối tượng 4 của Đề án 1961 bao gồm 105 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Khóa học được tổ chức vào các ngày thứ ba và thứ năm trong tuần, bắt đầu từ ngày 21/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 04/8.

Khóa học dành cho đối tượng 8 của Đề án 1961 bao gồm 95 học viên là công chức địa chính - xây dựng - đô thị (nông nghiệp) và môi trường xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Khóa học được tổ chức vào các ngày thứ tư và thứ sáu trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 05/8.

Học viên tham gia các Khóa học sẽ được truyền đạt những kiến thức về: Tổng quan về phát triển đô thị; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý quy hoạch đô thị – nông thôn (đối tượng 4); xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật  - môi trường đô thị; quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH; quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Thông qua khóa học, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương nắm bắt những nội dung cơ bản về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Đó không chỉ là những kiến thức kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là kinh nghiệm cần thiết trong việc chỉ đạo, điều hành, tham mưu của bản thân với tư cách là một nhân tố quan trọng trong tổ chức cơ quan; Từ đó, đáp ứng phần nào những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra đối với một người cán bộ, công chức trong thời đại mới./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị