AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K4-2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, ngày 13/6/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) tiếp tục tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K4-2020” mở tại Học viện.

IMG 8328
TS.  Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Khóa học

Tham dự Lễ Khai giảng khóa học có TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện cùng đông đủ học viên là công chức, viên chức đang giữ chức trưởng, phó phòng, tương đương và công chức, viên chức được quy hoạch vào các chức danh nói trên.

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện nhấn mạnh, khóa học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng không chỉ là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm cho cán bộ công chức, viên chức, mà đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được học tập nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành và cho đất nước.

Trong gần 01 tháng diễn ra khóa học, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung về: Kỹ năng tham mưu; Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo - quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác vv... của lãnh đạo cấp phòng.

Trong quá trình diễn ra khóa học, Học viện sẽ tạo mọi điều kiện, lựa chọn giảng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu trong công tác quản lý, chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy nhằm đảm bảo tốt nhất để khóa học. Để bảo đảm hiệu quả của Khóa học, TS. Trần Hữu Hà đề nghị, học viên cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để có thể áp dụng ngay vào công việc quản lý - điều hành tại cơ quan/đơn vị với hiệu quả cao nhất.

Khóa học này, là dịp để lãnh đạo, quản lý cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Ngành./

      PV