AMC khai giảng 03 khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Mộc Châu

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Nhằm nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được nêu tại Quyết định số 1600/QDD-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/6/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với UBND huyện Mộc Châu tổ chức khai giảng 03 khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Lễ khai giảng Khóa học có bà Trần Thị Hương - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện Mộc Châu; các cán bộ, giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cùng đông đủ 70 học viên là lãnh đạo UBND xã; công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường; kế toán thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu.

1006a

Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Mộc Châu

Tham gia khóa Bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư, học viên được truyền đạt các nội dung tổng quan về lựa chọn nhà thầu; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quy trình lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu qua mạng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Đối với khóa Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã, học viên sẽ được truyền đạt các kỹ năng về thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng; kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng; kỹ năng quản lý trật tự xây dựng.

Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu công tác lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư bao gồm các nội dung về nhật ký thi công xây dựng công trình; công tác hoàn công và hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng; công tác thanh quyết toán công trình xây dựng.

Kết thúc các khóa học, học viên sẽ tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã, góp phần nâng cao tác phong, phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với vị trí việc làm của công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị