Đại hội Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Sáng ngày 28/5, Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đ/c Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Đảng ủy – Bộ Xây dựng, đ/c Phạm Quang Tú – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng, đ/c Bạch Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng. Về phía Học viện có đồng chí Trần Hữu Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đ/c Nguyễn Anh Dũng, đ/c Lưu Đức Minh – Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ các đảng viên trực thuộc Đảng bộ Học viện.

01 

                Đ/c Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội

Đại hội tập trung đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế và đề ra phương hướng cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Học viện đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, Đảng bộ tập trung vào công tác tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ được quan tâm. Việc tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên trong cán bộ, đảng viên đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Đảng bộ cũng đã lãnh đạo Học viện nắm bắt được xu hướng phát triển của ngành Xây dựng và các đô thị, nghiên cứu nhu cầu thực tiễn trong nước và quốc tế để đưa ra các chương trình mới đáp ứng nhu cầu đào tạo của ngành, của đất nước. Chỉ đạo hiệu quả công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên cả nước.

02b

Đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Đại hội

Có được kết quả trên là do Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Học viện.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Bám sát đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, của Bộ Xây dựng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới; phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng của Bộ để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Công tác chính trị, tư tưởng: Tăng cường tuyên truyền về chính trị, tư tưởng bằng tấm gương cụ thể hiện nay; Phổ biến kịp thời văn kiện, nghị quyết của Đảng bằng những thực tế sinh động gần gũi với quần chúng để dễ tiếp thu, dễ thực hiện. Mỗi Đảng viên phải là tấm gương sáng đi đầu trong các phong trào để quần chúng noi theo; Công tác lãnh đạo, quản lý trong Đảng cần gắn liền với công tác kiểm tra để sớm phát hiện ra những sai sót để kịp thời điều chỉnh...

02c

 Đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe các tham luận của Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của Học viện”, tham luận của Chi bộ Viện Hợp tác quốc tế với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển đô thị Việt Nam bền vững”, Chi bộ Trung tâm Thông tin và Tạp chí với chủ đề “Xây dựng phát triển thương hiệu nâng cao uy tín Học viện trong thời kỳ mới”.

03

04

05

Các tham luận tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Toàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng ghi nhận sự chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đề ra, trong bối cảnh tình hình chung trong nước và thế giới có những khó khăn thuận lợi đan xen. Đồng chí nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Học viện đã triển khai Nghị quyết 16 Hội nghị TW 8 rất tốt, thể hiện được vai trò của Ban lãnh đạo Học viện, chất lượng đội ngũ Đảng viên được nâng lên. Thay mặt BCH Đảng ủy Bộ Xây dựng, đ/c chúc mừng Đảng bộ Học viện với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời tiếp tục thảo luận một số tồn tại và xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan để rút ra bài học cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí cũng cho biết, các ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội rất sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

06

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới gồm 6 đồng chí. 1. Đ/c Trần Hữu Hà 2. Đ/c Phạm Văn Bộ 3. Đ/c Lưu Đức Minh 4. Đ/c Phạm Như Hân 5. Đ/c Phan Thị Thanh Huyền 6. Đ/c Lê Thị Thu Huyền. Đại hội cũng đã bầu ra 9 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng gồm Đ/c Phạm Văn Bộ; Đ/c Nguyễn Anh Dũng; Đ/c Phạm Như Hân; Đ/c Phan Thị Thanh Huyền; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương; Đ/c Vũ Thị Thanh Hương; Đ/c Mạc Văn Khương; Đ/c Lưu Đức Minh; Đ/c Vũ Tiến Lâm và 01 đại biểu dự khuyết là Đ/c Đinh Minh Tuấn.

07 

Đ/c Lê Văn Toàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội giao cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đại hội của Đảng bộ cấp trên xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.