Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ngành Xây dựng năm 2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Sáng 25/5/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ngành Xây dựng năm 2020”.

IMG 20200525 091639
Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có đông đủ học viên là các cán bộ, công chức, viên chức đang được xếp hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ngành Xây dựng diễn ra trong khoảng gần 2 tháng (học trong giờ hành chính vào các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trong tuần). Mục tiêu của khóa học là trang bị các kiến thức về quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức và thái độ công vụ, rèn luyện kỹ năng hành chính cho đội ngũ chuyên viên của Ngành có năng lực thực tiễn công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Các học viên sẽ được nghiên cứu, cập nhật những kiến thức nằm trong các nội dung: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; thủ tục hành chính nhà nước; quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; cải cách hành chính nhà nước; tổng quan về quản lý nhà nước theo ngành lãnh thổ…

Trong từng chuyên đề, học viên sẽ được trao đổi, thảo luận, và làm bài tập tình huống cụ thể để vận dụng vào trong công tác chuyên môn phù hợp. Toàn khóa học, học viên sẽ tham gia làm 02 bài kiểm tra, viết 01 bài tiểu luận, đây là căn cứ để Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện đánh giá chất lượng, kết quả học tập của học viên và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho những học viên đạt yêu cầu./.

PV