Bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư tại tỉnh Bình Dương

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Ngày 20/5/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội vụ Bình Dương tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư”.

Tham dự Lễ khai giảng Khóa học có bà Nguyễn Linh Chi - Phó Giám đốc Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam, bà Lê Quỳnh Như - Phó trưởng phòng Đào tạo, Biên chế - Sở Nội vụ Bình Dương cùng đông đủ 70 học viên là công chức Địa chính - nông ngiệp -  xây dựng - đô thị và môi trường cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2005c

Khóa “Bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư” tại tỉnh Bình Dương

Học viên tham gia Khóa học sẽ được cung cấp đầy đủ những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản lý đấu thầu các công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư. Chương trình Khóa học bao gồm 06 chuyên đề như: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy trình lựa chọn nhà thầu; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Đảm bảo tính liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Khóa học sẽ góp phần nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về xây dựng cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 được nêu tại Quyết định số 1600/QDD-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, ngày 27/5/2020, Học viện sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ Bình Dương tổ chức khóa “Bồi dưỡng chuyên sâu công tác lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư”./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị