AMC tập huấn Nghị định số 68 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Thành phố Đà Nẵng

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành 10 Thông tư (từ số 09…18/2019/TT-BXD) Hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Để giúp cho cán bộ của các doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng các quy định mới nhất của Nhà nước. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng (ngày 11/3/2020) và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (ngày 12/3/2020) tổ chức khóa Tập huấn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn tại Thành phố Đà Nẵng.

1103

Toàn cảnh khóa tập huấn

Nghị định số 68 ra đời đã góp phần hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng; Huy động các nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư công, đẩy mạnh hình thức PPP; Đồng thời tạo ra thị trường xây dựng cạnh tranh minh bạch, nhà nước kiểm soát thị trường; Tiếp cận với sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghiệp cách mạng 4.0. Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và Luật Xây dựng năm 2014. Bên cạnh đó, khắc phục những tồn tại, thừa kế và phát triển các nội dung còn phù hợp của Nghị định số 32 và tiếp thu có chọn lọc các khuyến nghị từ dự án JICA về tăng cường năng lực quản lý chi phí, bảo đảm các mục tiêu, quan điểm của dự án 2038.

Tại Khóa tập huấn, các học viên được phổ biến, tìm hiểu các nội dung mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)… được quy định trong 9 chương, 38 điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và một số nội dung chính như:

- Giới thiệu Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, so sánh các điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ;

- Giới thiệu các Thông tư hướng dẫn về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, các học viên còn tham gia trao đổi, thảo luận về các thủ tục, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị