Hội nghị tập huấn Nghị định 68 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 04/3/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

taphuannghidinh68

TS. Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Đến dự Hội nghị có TS. Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện, giảng viên, cùng hơn 60 học viên là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đến từ các BQLDA, tổng công ty, khối các trường trực thuộc Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Anh Dũng khẳng đinh việc ban hành Nghị định số 68 đã góp phần hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng; Huy động các nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư công, đẩy mạnh hình thức PPP; Đồng thời tạo ra thị trường xây dựng cạnh tranh minh bạch, nhà nước kiểm soát thị trường; Tiếp cận với sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghiệp cách mạng 4.0”.. Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và Luật Xây dựng năm 2014. Bên cạnh đó, khắc phục những tồn tại, thừa kế và phát triển các nội dung còn phù hợp của Nghị định số 32 và tiếp thu có chọn lọc các khuyến nghị từ dự án JICA về tăng cường năng lực quản lý chi phí, bảo đảm các mục tiêu, quan điểm của dự án 2038.

Tại Hội nghị tập huấn này, các học viên được phổ biến, tìm hiểu các nội dung mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)… được quy định trong 9 chương, 38 điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và một số nội dung chính như:

- Giới thiệu Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, so sánh các điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ;

- Trình bày chi tiết các Thông tư hướng dẫn về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, các học viên còn tham gia trao đổi, thảo luận về các thủ tục, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

PV