AMC tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) Trong không khí tưng bừng, phấn khởi trước sự khởi sắc vượt bâc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trong năm 2019 vừa qua, sáng 07/01/2019, Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

01
Đ/c Trần Hữu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Trần Hữu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy và các đ/c Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ đảng viên Đảng bộ AMC.

02
Đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Tại Hội nghị, đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2019 về công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và đánh giá chung về tình hình của Học viện hiện nay, qua đó khắc phục được những hạn chế nhằm đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cũng như các giải pháp trọng tâm trong năm 2020.

Hiện nay, Đảng bộ Học viện có 90 đảng viên, trong đó có 85 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị; 14 chi bộ trực thuộc trong đó có 02 chi bộ chi ủy.  Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Học viện đã thực hiện đồng bộ các mặt hoạt động: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý nhà nước của Ngành; các lớp hành nghề hoạt động xây dựng. Đặt biệt Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961; Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật; Nghiên cứu các đề tài, dự án; Rà soát đổi mới chương trình, tài liệu đang thực hiện, đồng thời xây dựng các chương trình tài liệu mới để đáp ứng với tình hình hiện tại.

Năm 2019, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong Học viện bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Xây dựng để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện cùng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, năm 2019, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng số 319 lớp, với 19.157 học viên. So với kết quả năm 2018 vượt 19,9% (319/266) về số lớp và 20,6% (19.157/15.880) về số lượng học viên. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện là nền tảng vững chắc, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức của Học viên cụ thể: Đã quản lý và tham gia thực hiện tổng số 25 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, bao gồm: 7 nhiệm vụ được giao năm 2017; 12 nhiệm vụ được giao năm 2018 và 6 nhiệm vụ được giao năm 2019 ngoài ra Học viện đã đăng ký bảo vệ danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020.

Trong năm vừa qua, Học viện thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành một số quy định, quy chế phục vụ công tác điều hành hoạt động của Học viện để áp dụng vào tình hình hiện tại, cụ thể: Quy chế nâng lương, Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy định tạm thời về phương án khoán tự chủ một phần về tài chính, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ khác,…Bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể của Học viện luôn phát huy tốt vai trò.

03-03
Tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu và đại diện các chi bộ nhất trí cao với Báo cáo của Đảng bộ Học viện, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp cho vấn đề tự chủ một phần về tài chính đối với 9 đơn vị của Học viện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 cũng được tham luận sối nổi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Hữu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện hai chủ trương lớn của Đảng ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ổn định đoàn kết nội bộ và chủ trương về giao tự chủ một phần về tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng thông qua việc tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đồng thời bổ sung các chỉ tiêu về công tác đảng năm 2020, phát huy vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai thành công kế hoạch đại hội đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và những thành tích đạt được năm 2019, Đảng bộ Học viện quyết tâm đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2020. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như: Kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng năm 2020, Học viện phấn đấu thực hiện 210 lớp với 9.440 học viên và bình quân thu nhập đầu người đạt 7.400.00đồng/người/tháng. Để làm tốt được điều đó, Ban giám đốc Học viện và toàn thể các đảng viên cần phải thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng ủy và đảm bảo tính chỉ đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

04-04
Trao giấy khen của Đảng ủy Học viện cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018

Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ Học viện đã tổ chức công bố Quyết định và trao Bằng khen và giấy khen cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019./.

05
Toàn cảnh Hội nghị