Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2019

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, chiều 06/01/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2019.

Tham dự Hội nghị về phía Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng có đ/c Nguyễn Anh Dũng  - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng. Về phía Học viện có các đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện, đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện, đ/c Lưu Đức Minh - Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức Học viện.

Phát biểu khai mạc, thay mặt cho Ban giám đốc Học viện, đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện nhấn mạnh các vấn đề chính:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện chức năng nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ngành Xây dựng, trong năm 2019, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, bằng sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện đã đạt được kết quả đáng khích lệ như: Về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã vượt mức kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng (vượt 51,4% - 319/210 lớp) và vượt kế hoạch phấn đấu của Học viện (vượt 27,2% - 319/250 lớp).

Trong năm 2020, Học viện đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn lao, thách thức như thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Do vậy, Học viện phải xây dựng và đưa ra kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng làm sao cho phù hợp với tình hình thực tế….Từ kết quả đạt được của Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019, mỗi cán bộ, viên chức chúng ta hãy phát huy cao độ tinh thần dân chủ, thảo luận sôi nổi nhiệt tình, bổ sung hoàn chỉnh bản báo cáo phương hướng, kế hoạch hoạt động của năm 2020.

Trước trách nhiệm lớn lao của Học viện trong năm 2020 và yêu cầu khẩn thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Học viện sẽ phải đoàn kết, đoàn kết hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Học viện đã đề ra.

TONGKETCONGDOAN2019-2020
Đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do đ/c Phạm Văn Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày. Theo đó, trong năm 2019, Công đoàn Học viện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức công đoàn; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; tham gia kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn. Tổ chức tốt thăm hỏi, giúp đỡ, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất. Tổ chức vận động tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện đạt kết quả tích cực.

Năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện, toàn thể đoàn viên công đoàn Học viện đã đoàn kết, cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn đã được Công đoàn Học viện quan tâm, đưa vào kế hoạch năm. Đa số các tổ công đoàn đều thực hiện tốt việc kết nạp đoàn viên mới cũng như công tác quản lý, theo dõi đoàn viên công đoàn. Tính đến nay, tổng số đoàn viên công đoàn là 150 người, giảm 10 người so với năm 2018; số tổ công đoàn vẫn giữ ổn định 15 tổ. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, Ban Chấp hành công đoàn Học viện đã quán triệt tới từng Tổ Công đoàn của Học viện nghiêm chỉnh chấp hành tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến cán bộ, viên chức như: Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế và pháp luật lao động thường xuyên được kiểm tra theo định kỳ; tổ chức quán triệt các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ tại Học viện. Trong năm qua, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về việc làm và kinh tế nhưng nhờ sự phối hợp giữa bên Công đoàn Học viện với chính quyền Học viện đã đảm bảo công ăn, việc làm cho đoàn viên công đoàn, không để xảy ra tình trạng đoàn viên công đoàn không có việc làm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7.300.000 đồng/người/tháng đã vượt kế hoạch Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đề ra cho năm 2019 là 7,200,000 đồng.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhàn - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Học viện đã trình bày báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân. Nội dung báo cáo khẳng định trong năm 2019, Học viện đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung Hội nghị CBVC năm 2018 đã thông qua.

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện các phòng, khoa, viện, trung tâm về nhiều lĩnh vực như tiêu chuẩn hóa cán bộ về ngoại ngữ và sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công tác chuyên môn; làm thế nào để đời sống của cán bộ, viên chức Học viện ngày một nâng cao; các hoạt động công đoàn cần đẩy mạnh hơn và thu hút được nhiều đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình;…. Những ý kiến đóng góp và thảo luận thẳng thắn, trực tiếp tại Hội nghị của các tập thể, cá nhân thể hiện việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong toàn Học viện, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức trong việc xây dựng và phát triển Học viện, hướng tới mục tiêu thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2020.

Thay mặt Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, đ/c Nguyễn Anh Dũng cũng đã phát biểu nhiều ý kiến quý báu và mong muốn Học viện luôn động viên tinh thần cán bộ, viên chức để tạo động lực cho mọi người phấn khởi làm tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.

Hội nghị đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất vui tươi, phấn khởi và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức AMC, hướng tới thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị với các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 như: Công tác chuyên môn: 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở lên; công tác công đoàn: 100% công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% đoàn viên công đoàn nữ đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thu nhập bình quân đầu người 7.400.000 đồng/người/tháng.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị