Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng.

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị trong việc triển khai thực hiện các quy định. Sáng ngày 18/12/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng cho các công chức, viên chức làm công tác lãnh đạo, quản lý của Học viện.

quantrietchongthamnhung

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Ngô Xuân Quang - Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện, các Phó giám đốc cùng toàn thể cán bộ quản lý của Học viện.

Hội nghị đã được nghe ông Ngô Xuân Quang - Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng phổ biến về các điểm nổi bật trong Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác đào bồi dưỡng của Học viện; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung mới của Luật Phòng chống tham nhũng và hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, cơ sở đào tạo.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các công chức, viên chức làm công tác lãnh đạo, quản lý của Học viện đã nắm bắt được việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị của mình, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị này, ông Ngô Xuân Quang nhấn mạnh, để làm tốt được công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị thì đòi hỏi người đứng đầu đơn vị, hàng năm cần xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; cử một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; phân công đơn vị hoặc cá nhân làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, báo cáo và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo định kỳ; Xây dựng và ban hành Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Thực hiện chế độ báo cáo về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, hạn chế vi phạm pháp luật,góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức liêm chính.

PV